Centrala Alarmowa CA-10P

Email
Szczegóły produktu

Płyta główna centrali alarmowej CA-10

maksymalnie 16 wejść wybór konfiguracji:

                 • NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
                 • wybór typów reakcji 
                 • kontrola obecności i poprawności działania czujek

6 programowalnych wyjść

4 strefy port RS-232 (gniazdo RJ)

komunikator telefoniczny

sterowanie systemem:

                 • manipulator LCD lub LED
                 • telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)

programowanie ustawień centrali:

                 • lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
                 • zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu) hasła: do 4 haseł administratora (1 hasło dla każdej strefy) 

hasła:

                 • do 4 haseł administratora (1 hasło dla każdej strefy)
                 • łącznie do 28 haseł pozostałych użytkowników (maksymalnie do 12 w każdej strefie)
                 • 1 hasło serwisowe
                 • możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres dostępu do systemu

4 timery

pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)

funkcja wydruku zdarzeń

monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:

                 • 2 numery stacji monitorujących

powiadamianie:

                 • 8 numerów telefonów
                 • 1 komunikat głosowy
                 • 4 komunikaty tekstowe

odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu

zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:

                 • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
                 • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
                 • programowalny algorytm postępowania centrali

modem wewnętrzny 300 bps

automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

zasilacz impulsowy